2551-11-16

คาดเงินนอกลงทุนหมื่นล้าน

จัดทำโดย นางสาว เปรมวดี เตชะพงศ์ประเสริฐ
เลขทะเบียน 5005106021

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) กล่าวว่า ภายในปีนี้น่าจะมีเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่ไหลเข้ามา 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาพบมีเงินไหลเข้ามาลงทุนแล้วกว่า 9 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ การไหลเข้ามาลงทุนในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนถึงความมั่นใจในภูมิภาคเอเชีย ในขณะเดียวกันนักลงทุนยังไม่มั่นใจต่อค่าเงินดอลลาร์เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่ดีเท่าที่ควรต้องหาตลาดใหม่ที่จะเข้ามาลงทุนแทน
นอกจากนี้ หากพิจารณาตามพื้นฐานของตลาดในภูมิภาคเอเชียแล้วยังพบว่ามีความน่าสนใจที่จะลงทุนอีกมากเพราะภาคส่งออกในหลายประเทศถึงว่าค่อนข้างแข็งแกร่ง ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้ค่าเงินในภูมิภาคเอเชียมีเสถียรภาพมากกว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปีหน้าเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติที่จะไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียน่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าปีนี้
เพราะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเงินและมันก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเรามันทำให้เราได้รู้การเคลื่อนไหวของเงินต่างชาติอีกด้วย

ที่มา learners.in.th/file/makei_kunchay/ข่าว.doc

คำถาม
1.ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) คือใคร
2.นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ คาดว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะเป็นอย่างไร

3.เพราะเหตุใดตลาดภูมิภาคเอเชียถึงมีความน่าสนใจ

3 ความคิดเห็น:

utccba205g22 กล่าวว่า...

เรื่อง คาดเงินนอกลงทุนหมื่นล้าน
1.ตอบ นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์
2.ตอบ เม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติที่จะไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียน่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าปีนี้ เพราะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเงินและมันก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเรามันทำให้เราได้รู้การเคลื่อนไหวของเงินต่างชาติอีกด้วย
3.ตอบ พื้นฐานของตลาดในภูมิภาคเอเชียแล้วยังพบว่ามีความน่าสนใจที่จะลงทุนอีกมากเพราะภาคส่งออกในหลายประเทศถึงว่าค่อนข้างแข็งแกร่ง ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้ค่าเงินในภูมิภาคเอเชียมีเสถียรภาพมากกว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปีหน้าเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติที่จะไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียน่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าปีนี้
นาย สิทธิคุณ คงสมปรี 5005106019
251utccba205g22

251utccbx007g3@gmail.com กล่าวว่า...

คำตอบ
1.ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) คือ นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์
2.นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ คาดว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะมีเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติที่จะไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียน่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าปีนี้ เพราะเป็นข่าวเกี่ยวกับการเงินและมันก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเรา มันมันทำให้เราได้รู้การเคลื่อนไหวของเงินต่างชาติอีกด้วย
3.ตลาดภูมิภาคเอเชียมีความน่าสนใจ เพราะพื้นฐานของตลาดในภูมิภาคเอเชียแล้วยังพบว่ามีความน่าสนใจที่จะลงทุนอีกมากเพราะภาคส่งออกในหลายประเทศถึงว่าค่อนข้างแข็งแกร่ง ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้ค่าเงินในภูมิภาคเอเชียมีเสถียรภาพมากกว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปีหน้าเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติที่จะไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียน่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าปีนี้

นางสาวชุติมา เจริญชนม์
เลขทะเบียน 4901100540

utccba205g22 กล่าวว่า...

คำตอบ

1.นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์

2.เศรษฐกิจปีหน้าจะมีเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติที่จะไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียน่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าปีนี้

3.เพราะภาคส่งออกในหลายประเทศถึงว่าค่อนข้างแข็งแกร่ง ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้ค่าเงินในภูมิภาคเอเชียมีเสถียรภาพมากกว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

นาย ณัฐวุฒิ กมลสวัสดิ์
5005106024